Her skulle være et billede af Lotte

Vi ser muligheder frem for begrænsninger ...

Læringsværkstedet tilbyder:

Se eksempler i vore flyers (og på de følgende sider):

Buzzwords

undervisningsdifferentiering
kreative løsninger
paradigmeskift

Grundlag

Skolen skal tilpasse sig barnet, og ikke omvendt! Det handler om at tilgodese alle elevers behov. Dette synspunkt bør ligge til grund for al udvikling af pædagogik og didaktik i skolen.

Pædagogisk udvikling set i lyset af forskning og ny viden er udgangspunktet for mit arbejde under mottoet: Se mulighederne frem for begrænsningerne.

På Anholt Nordstrand

Erfaring

Mit erfaringsgrundlag spreder sig over oprettelse af en lille børnehave i det indre København, som forældre, og en friskole i Valby samt udvikling af en ø-skole og to fastlandsskoler i Norddjurs, som leder.

Som leder har jeg lavet kurser for medarbejdere, ø-skolelærere og kollegaer. Jeg har stået for fusion mellem børnehave og skole, og dermed udvikling af samarbejdet mellem pædagoger og lærere.

Som fjernlæringskonsulent har jeg siden 2013 udviklet Kenyapakken – long distance learning. Skoler involveret i projektet var Dagnæsskolen, Endelave skole, Anholt skole, Bygdeskolerne i Igaliku og Qassiarsuk.

Siden 2017 har jeg deltaget som konsulent i flere forskningsprojekter med fjernundervisning. Se hertil:

Sommeren 2021 blev jeg kontaktet af Isfjordscentret i Ilulissat. Isfjordscenteret skulle tilbyde en skoletjeneste for elever i grundskolen og gymnasiet.

Det blev til en fantastisk rejse med udviklingen af centerets læringsportal gennem et par år. Med 68 undervisningsforløb, dels som besøgsmateriale dels som onlinemateriale. Alle med udgangspunkt i centerets unikke udstilling Fortællingen om is.

Materialet kan studeres på sin hjemmebane her: Isfjordscentret, eller alternativt på Skoletjenesten.

“Undervisningsmaterialet kobler på imponerende vis videnskab og læring", udtaler chefkonsulent Andreas Peter Ahlstrøm, Afdeling for Glaciologi og Klima, GEUS.

Per Post:
Ageren 5, 8592 Anholt E-post:
lotte.brinkmann@gmail.com Telefon:
+45 21 75 17 35

Kontakt