Her skulle være et billede af Lotte

Vi ser muligheder frem for begrænsninger ...

Læringsværkstedet tilbyder:

Se nærmere i vore flyers (og på de følgende sider):

Buzzwords

undervisningsdifferentiering
kreative løsninger
paradigmeskift

Vi leverer ud af huset — eller i huset

Kurser og konsultationer afholdes lokalt, i jeres egne omgivelser – eller på distancen. Alle kurser tilrettelægges efter behov og ønsker.
Privat konsultation ydes til
  • ledere, lærere og pædagoger, som synes, det er svært at skulle inkludere og tilgodese alle elever
  • forældre og børn, som oplever, at skolen ikke passer til dem

Grundlag

Skolen skal tilpasse sig barnet, og ikke omvendt! Det handler om at tilgodese alle elevers behov. Dette synspunkt ligger til grund for mit virke inden for udvikling af pædagogik og didaktik i grundskolen.

Pædagogisk udvikling set i lyset af forskning og ny viden har været og er udgangspunkt for mit arbejde under mottoet: Se mulighederne frem for begrænsningerne.

På Anholt Nordstrand

Erfaring

Mit erfaringsgrundlag spreder sig over oprettelse af en lille børnehave i København, som forældre, og en friskole ligeledes i København samt udvikling af en ø-skole og to fastlandsskoler i Norddjurs, som leder.

Min undervisningserfaring er inden for alle alderstrin og fag; men min styrke ligger på de humanistiske fag. Hertil kommer erfaring med interaktiv fjernundervisning.

Som leder har jeg lavet kurser for medarbejdere, ø-skolelærere og kollegaer. Jeg har stået for fusion mellem børnehave og skole, og dermed udvikling af samarbejdet mellem pædagoger og lærere.

Som fjernlæringskonsulent har jeg siden 2013 udviklet Kenyapakken – long distance learning. Skoler involveret i projektet var Dagnæsskolen, Endelave skole, Anholt skole, Bygdeskolerne i Igaliku og Qassiarsuk.

Siden 2017 har jeg deltaget som konsulent i flere forskningsforsøg med fjernundervisning, bl.a. i matematik mellem byskolen i Tasiilaq og bygdeskolen i Sermiligaaq. Se hertil rapporterne

Per Post:
Ageren 5, 8592 Anholt E-post:
lotte.brinkmann@gmail.com Telefon:
+45 21 75 17 35

Kontakt