Lotte på Black Mountains

Læringskonsulent ved Endelave og Dagnæs Skolerne

Udgangspunktet var et todages kursus inden skolestart i Effektiv Læring – om at tilgodese alle elevers behov

Ud fra dette arbejder jeg i skoleåret 13/14 med at implementere nye metoder og strategier med henblik på at imødekomme kravene til inklusion og generelt at løfte elevernes læring jfr. den nye skolereform.

Et væsentligt mål er at rette fokus væk fra lærercentreret undervisning til elevcentreret læring. Til brug for denne proces har jeg i samarbejde med ledelsen udviklet et registreringsværktøj i Word/pdf. Det er bygget op omkring udsagn fra det traditionelle klasseværelse og hen i mod det differentierede klasseværelse – med diverse henvisninger til forskning og evidens (NB - ingen funktionalitet på illustrationen).

Evalueringsskema

Større version: klik på billedet.

Fjernundervisningskursus i Nuuk

Kurset blev afholdt i samarbejde med Anders Øgaard, adjunkt ved lærerseminariet i Nuuk og ph.d.-studerende. Tidspunkt: november 2013

Mål

Kurset indgik i et forskningsprojekt omkring fjernundervisning i den grønlandske folkeskole.

Kurset formidlede indsigt i IKT-baserede undervisningsmidler, og målet var at sætte kursisterne i stand til at samarbejde om et projektorienteret undervisningsforløb på tværs af skoler og klasser, hvor undervisnings­midler og kommunikation er IKT-baseret.

Indhold

Fremlæggelse af projekt

Målgruppen

Timelærere og skolelærere med interesse for samarbejde og IKT.

Udsigt med is