Lotte i London
Udtalelser og anbefalinger

Refleksioner på en ø langt ude i Kattegat

I 1994 trådte jeg til som leder af ø-skolen på Anholt, og her blev jeg efterhånden, belært af erfaring, klar over, at særlige forhold kræver særlige forholdsregler. Distancelæring kom ind i billedet som supplement til den daglige undervisning. Sådan kan ø-skoleelever ligesom alle andre elever få adgang til den bedst mulige undervisning. Også på andre små skoler kan det være et problem at dække hele spektret af faguddannede lærere, fag i knibe.

Allerede i slutningen af 1990’erne, før digital kommunikation med billeder var tilgængelig til undervisningsbrug, havde jeg min første distancemedarbejder tilknyttet Anholt Skole i faget engelsk. Det foregik i form af chat via Skolekoms platform på FirstClass. Det var tydeligt, at dette alternativ understøttede og udviklede elevernes kompetencer især på det skriftlige plan.

Ideen til udvikling af den globale, digitale skole blev vakt. Og jeg begyndte at se mig om efter potentielle samarbejdspartnere.

Logo for Flex Webschool

Tankerne tager form

Der skulle gå mere end 20 år, før det lykkedes.

Siden 2014 har jeg i samarbejde med Alice, distanceunderviser fra Kenya, og ledelse og lærere fra Dagnæsskolen i Horsens, udviklet Kenyapakken. Kenyapakken har været et supplement til elever fra Danmark, Kenya og Grønland.

Alice sad på sit kontor nede i Nairobi foran sin computer og snakkede med elever foran deres computer oppe i Horsens; det gik ofte lystigt for sig. Emnerne var relateret til læseplanen, eksempelvis: Food – The Universe – Success – The Environment – Music. Det kunne også være afgrænsede projekter som fx Development Through Trade eller Armchair Travel. Ud over at lære engelsk lærer eleverne også om andre kulturer.

Gennem dette samarbejde med Alice modnedes tanken om at grundlægge den globale skole. Vi valgte at kalde den Flex Webschool – en underafdeling af Anholt Læringsværksted.

Skype and learn with Alice

Virtuelle undervisningsforløb på tværs af kontinenterne

Flex Webschool tilbyder virtuelle undervisningsforløb med kenyanske distancelærere for elever og skoleklasser/hold/enkelte elever. Forløbene er faglige eller tværfaglige og er et supplement til lærerens daglige undervisning i faget engelsk. Kommunikations-sproget er engelsk.

Den gennemgående form er projektarbejde, hvor eleverne arbejder med autentiske problematikker og emner. Alle forløb er dynamiske og tilpasses den enkelte elev, klasse, hold eller skoles behov.

Kenyapakken

Kenyapakken er et eksempel på et gennemprøvet forløb. Siden 2014 har det været et supplement til den daglige engelskundervisning på Dagnæsskolen og Endelave skole i Horsens Kommune. Det har med succes været afprøvet på Anholt Skole og to bygdeskoler, Qassiuarsuk og Igaliku, i Sydgrønland.

De grundlæggende principper

Kenyapakken handler om, at

Giraffer

Om at komme i gang med Kenyapakken

Dialogmøde

For at kunne designe Kenyapakken så den både dækker jeres behov og inspirerer til nye tanker og metoder, mødes vi med jer til et dialogmøde, hvor vi i samarbejde finder frem til undervisningsforløbets endelige form, indhold og varighed

Form

På baggrund af dialogmødet udfærdiger vi en guide, der indeholder forløbets

Indhold

Det konkrete indhold designes i et samarbejde mellem læreren og distancelæreren. Det kan være i form af et supplement til de emner/temaer, eleverne arbejder med. Det kan også designes som et særskilt projekt, der ønskes særligt fokus på.

I begge tilfælde sker det ud fra fagets curriculum og med fokus på elevernes egne mål og nærmeste udviklingszone.

Struktur på forløbet

Alice

Alice Adiambo Brunsnæs Camera Computer Technology, Entrepreneurship and business Creation, Leadership & Performing Arts

Lotte

Lotte Brinkmann
lærer, cand. pæd., fjernlæringskonsulent