Her skulle være et billede af Lotte

... il faut cultiver notre jardin.

Uddannelse

1984

Læreruddannelsen, Københavns dag-og aftenseminarium

1998

Introduktion til forhandling, Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet

2001-2004

Børne- og Kulturafdelingens lederuddannelse, Grenaa Kommune

2000

Institutionsteori, Danmarks Lærerhøjskole

2004

Cand.pæd. – speciale i undervisningsdifferentiering

I korthed

lærer, cand.pæd.

undervisningserfaring siden 1973

ledelseserfaring fra 1979 til 2011:

12 år på en friskole
15 år på en ø-folkeskole
1½ år som leder på to luknings­truede folkeskoler

fjernundervisningserfaring siden 2006

Ansættelser

1978-1979

Lærer, Amager Lilleskole

1979-1993

Souschef og lærer samt medstifter, Valby Friskole

1994-2009

Skoleleder, Anholt Skole

2003-2004

Fusion mellem Anholt Skole og Anholt Børnehave

2010-2011

Fælles skoleleder for Glesborg Skole og Voldby Skole

2010

Stifter af Anholt Læringsværksted

Eksempler på kurser, jeg har afholdt

1996-2009

Medarbejderkurser én gang årligt

2005-2010

Oplæg til skoleledere vedr. innovative løsninger organisatorisk, pædagogisk og didaktisk

2006

Det gode undervisningsforløb i den fleksible skole, Dagsnæsskolen og Endelave Skole

2008

Interaktiv Fjernundervisning, Gymnasielærerforeningen / SDU

2011

Netbaseret kommunikation mellem foreninger, Sejerø og Anholt

2012

Interaktiv fjernundervisning, Solutors Visionsdag

2013

Effektiv Læring – om at tilgodese alle elevers behov, Endelave og Dagnæs Skoler

2013

Fjernundervisningskursus i Nuuk for lærere og ledere

2015

Effektiv Læring – om at tilgodese alle elevers behov, Endelave og Dagnæs skoler

2015

Lektier i Teori og Praksis, Dagnæsskolens ledelse

2015

Effektiv Læring - om at tilgodese alle elevers behov, Anholt Skole

2016

Kick off kursus i fjernlæring, Kenyapakken, Igaliku og Qassiarsuk

2017

Introduktionskursus i fjernlæring ifb. med forskningsprojektet Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen. Deltagende skoler: Dagnæsskolen, Endelave Skole, Anholt Skole, Otto Frederiksens Skole og Flex Webschool

2017

Kick off kursus i fjernlæring: Fjernundervisning i matematik i Østgrønland

Lotte med bog

Konsulentvirksomhed

2011

AKT-vejleder, Anholt Skole

2013-2014

Læringskonsulent, Endelave og Dagnæs Skoler

2014

Fjernundervisning som inklusionsmetode, Kattegatskolen

2013-

Fjernlæringskonsulent, Dagnæs og Endelave skoler

2015-2016

Fjernlæringskonsulent, Anholt Skole

2016-2017

Fjernlæringskonsulent, bygdeskolerne i Igaliku og Qassiarsuk

2017-2018

Fjernlæringskonsulent i Sermersooq Kommune, skolerne i Tasiilaq og Sermiligaaq

2017-2018

Projektleder og fjernlæringskonsulent på forskningsprojekterne Fag i Knibe og Development through Trade, delprojekter under Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen

2020

Opstart på projektet Samarbejde på tværs af ø-skolerne – fleksible mødepladser fysisk og digitalt

2021

Underviser og vejleder på Kivitsisa – fjernundervisningsprogram